Александар Шаргић Књиге Биографија #историја

  • Aleksandar Šargić Knjige

    Александар Шаргић написао је књиге: „Није било сеобе Срба на Балкан“, „Српски поглед на свет“, „Праисторија Срба“ и „ Кратки водич кроз праисторију Срба“. У њима даје етнолошке, археолошке, језичке, генетске и друге доказе о аутохтоности Срба. Књиге Александра Шаргића донеле су потпуно нови приступ изучавању српске и светске митологије који се базира на археолошким доказима. Сви најпознатији светски митолошки обрасци у Шаргићевим књигама су објашњени кроз археолошке периоде развоја људског друштва.

    ...