Аутор: Александар Митић

ИЗВОД ИЗ КЊИГЕ: СРБИ-ГОТИ-СЛОВЕНИ И ЊИХОВА ПРАПОСТОЈБИНА

- Ново читање и тумачење извора

… Било је разних предлога тумачења имена Гети, међутим, по нашем мишљењу, објашњење значења имена Гети, треба потражити у језику народа који их је тако идентификовао. Из цитата старовековних писаца видели смо да су Римљани ту популацију називали Дачанима, а Грци су их звали Гети. Дакле, логично би било потражити етимолошло решење у грчком језику. Ако знамо да ГЕА на грчком означава Земљу, а да наставак -ТИ, значи исто као и код Срба наставци -ЦИ, -ЋИ, за шта имамо потврду и код средњевековних грчких писаца у поменима српских-словенских племена у околини Солуна и јужније на простору данашње Грчке све до Пелопонеза, која су забележена од грчких писаца као: БерезиТИ, ВајуниТИ, ВелегезиТИ, СагудаТИ, ДрагувиТИ, ЈезериТИ итд., онда би једноставно ГЕТИ значило ЗЕМЉАЦИ.

Међутим, код Платона у његовом дијалогу Кратил сазнајемо да је реч Геа у ствари позајмљеница у грчком језику из језика варвара (Платон, 1988.). Језик варвара код Платона означавао је тзв. пелашки или трачки. Стари назив богиње Мајке, коју су поштовали Расени (Етрурци), предлатински становници Италије, био је СЕМЕЛА. Она заузима видно место и у старогрчкој митологији, а њени елементи код Грка преузети су од трачког племена Фригијаца-Бригијаца (Nillson, 1967: 378).

Без сумње, СЕМЛА, СЕМЕЛА је и језички и верски концепт прастановника Балкана, Мале Азије и Италије, предака данашњих Срба, а трагове присуства српског имена у антици описали смо још у првом делу књиге. Српска реч ЗЕМЉА је само озвучена варијанта речи СЕМЛА, а она израста из речи СЕМЕ. Сачувана изоглоса трачког језика је управо ЗЕМЕЛА (Pokorny, 1959.).

Дакле и код Расена (Етрураца) у Италији и код Пеласта-Трачана на Балкану и Малој Азији, врховна богиња Мајка се називала истим именом СЕМЛА; СЕМЕЛА, ЗЕМЕЛА, што свакако показује истоветност или бар велику сродност наведених старовековних популација. У прилог томе иде и име гетског божанства ЗАЛМОКСИСА. Један од највећих грчких лингвиста Константин Икономос, у првом тому свог Речника, тврди да Залмоксис у ствари означава ЗЕМЉАКА. (Экономос 1, 1828: 147)

О овој проблематици у савременом српском језику сачувало се читаво саречје. То лепо објашњава Александар Шаргић у својој књизи Српски поглед на свет. Ево шта каже:

„На најдубљем језичком нивоу, реч земља је повезана са речју ГУМ, ГУМНО (земљано узвишење на коме је зараван), ГОМИЛА о којој смо већ писали. Из обичне ГОМИЛЕ, ГУМА, из корена ГМ (гмизати, гмизавци) развијају се две речи: ЗЕМЉА (у вези са СЕМЕ) и ХУМ (humus, home, homo). Ово се лако може појаснити самим звуком и значењем гласова. СЕМЕ и ЗЕМЉА почињу струјним и светлим гласовима С и З којима означавамо, светло, сунце, сар, зар, зору… Овде је преградни глас Г замењен светлим и струјним гласом јер земља, у односу на рт, пртину, гум и сличне називе, који могу означавати неплодну тврду гомилу оно тло у коме може да клија семе. Земља је растресито тло на коме, уз помоћ светлости, израста нови живот. Зато се земља назива Матером, Мајком, али и Гајом. Јер, Земља нас гаји и гоји (Шаргић, 2020: 299)

Име Геа, Гаја, Гоја је једно од старих имена Мајке Земље, па постоји и логично повезивање имена ГЕТИ са именом ЗЕМЉА. Овде треба подсетити да је један од погрдних назива за српске сељаке ГЕЏА. Ако размотримо корен ове речи, лако се уочава да се ради о ГЕ(А) + ЏА, који означава рађање, очуваног у санскриту са истим значењем, а у српском кроз суфиксе за извођење презимена -ИЦА или -ИЋ. Тако долазимо до значења имена Геџа – онај кога је родила Мајка Земља, тј. ЗЕМЉАК-ЗЕМЉОРАДНИК. Дакле појам Геџа имаи сто значење као и појам Гети, а сама чињеница да се користи само у идентификовању српског сељака додатно потврђује све досад речено о пореклу Гета-Гота.

ИНФОРМАЦИЈЕ О НАРУЧИВАЊУ КЊИГА:

Овај чланак је извод из књиге Александра Митића: СРБИ-ГОТИ-СЛОВЕНИ И ЊИХОВА ПРАПОСТОЈБИНАНОВО ЧИТАЊЕ И ТУМАЧЕЊЕ ИЗВОРА, стр. 147-150. Књиге Александра Митића можете наручити на телефон 062/847-37-26, на позив или поруком преко ВИБЕР-а или СМС-а. Књиге се шаљу Постекспрес курирском службом и плаћају се поузећем. Цена појединачне књиге је 1200 динара + Постекспрес.