ЦИЉЕВИ СРПСКОГ ПРОГРАМА:

- Заштита српске историје, језика и традиције од крађе, нетачних тумачења, скраћивања и прекрајања
- Заштита Срба од свих врста насилног или планског мењања идентитета. Посебна брига за заштиту Срба од свих облика југословенства, југославизма и свих сличних видова преобликовања српског идентитета.
- Оживљавање и промоција српских задружних начела МОБЕ: солидарност и јединство групе са појединцем коме је потребна помоћ.
- Чување српског народног наслеђа и промоција државних и народних циљева у Црној Гори, Босни и Херцеговини (Републици Српској посебно). Одбрана наслеђа и идентитета у Северној Македонији (Старој Србији), Албанији (Рабну), Дубровнику, Далмацији, Славонији, Грчкој (Беломорској Македонији), Румунији и Бугарској.

СРПСКО НАРОДНО ОБРАЗОВАЊЕ ГЛАВНО СРЕДСТВО СРПСКОГ ПРОГРАМА.

ЦИЉ Српског Народног Образовања:
- Истинит критички приступ изучавању српске историје како би се извукле праве поуке за садашњост и будућност.
- Проучавање, чување и промоција древних српских обичаја и традиције са нагласком на људске врлине наших предака
- Проучавање и промоција древности и изворности српског језика и његове везе са прајезиком Европе. Језик је темељ културе и идентитета.