„Праисторија Срба“ је уџбеник за српско народно образовање. Написан је тако да буде разумљив средњошколским и вишим узрастима. Разлог писања јесте попуњавање трагичног недостатка у нашем образовању које Србе третира као народ који се случајно у варварским кретањима кроз Европу појављује на историјској позорници.

Истина је заправо потпуно другачија. Српски обичаји, језик, народно – поетско стваралаштво и генетика могу се лако пронаћи у археолошким налазима праисторије. То и јесте главни домет „Праисторије Срба“. Ово је потпуно нова научна метода започета књигом „Српски поглед на свет“ Александра Шаргића. Ова метода истраживања за циљ има да етнолошке обичаје и фолклор јасно лоцира у археолошким налазима и одреди њихово тачно место у археолошким слојевима праисторије. „Српски поглед на свет“ писан је као расправа и анализа са научним референцама док је „Праисторија Срба“ писана уџбенички, са цитатима и помињањима извора, али без класичног метода навођења референци.

Књига се састоји од ШЕСТ кључних поглавља:

1. ПРВА ЕВРОПСКА ЦИВИЛИЗАЦИЈА
- Ово поглавље доноси сажет и прегледан опис цивилизације засноване у Лепенском Виру са посебним освртом на српску баштину чији се корени налазе у овој прадавној култури Хлма (Балкана)

2. Српски неолит

- Ово поглавље доноси нам кључне податке о Старчеву, Медведњаку, Благотину, Белици, Винчи и другим локалитетима старијег и млађег неолита. У њему је показано да земљорадња Србије, Хлма и Европе није увезена из Мале Азије већ је самониклог карактера. Такође, читаоци се могу упознати са неким од кључних артефаката и симбола овог периода значајних за развој прасрпске и старосрпске културе.

3. ПРАПИСМО И ПРАЈЕЗИК НАШИХ ПРЕДАКА

- Можда и најреволуционарније поглавље књиге које систематизује и синтетише радове више палеолингвиста и археолога. У њему се показује развој језика, кључне језичке промене које су временом доводиле до одвајања језика на нашем простору, али и реконструкцију развоја симбола од којих ће касније настатати слова азбуке и абецеде. У овом поглављу важно место заузимају сачуване трачке, фригијске и илирске речи.

4. ПРАСРБИ БРОНЗАНОГ ДОБА

Ово поглавље разоткрива неке од највећих тајни старих култова и веровања без којих је потпуно немогуће разумети прошлост Европе. Пре свега, овде је разјашњен развој култа Велике Мајке и настанак култа Оца Небеског (Перун, Јупитер, Зевс).

5. Утицај прасрпске културе на Медитеран и Азију

Кроз поређења језика и верско-обичајне праксе Срба, Хетита, Хурита, Феничана, Филистејаца, старих Крићана и Египћана ово поглавље нас води на узбудљиво путовање старим светом.

6. СТАРОСРПСКА ПЛЕМЕНА

Сажето и језгровито, ово поглавље доноси читаоцима поделу на ПЕТ регионалних група старосрпских племена. Овде се могу упоредити најважнији археолошки налази Трибала, Далмата, Јапода и других старосрпских племена са народном ношњом и обичајима Срба.

Књига се може наручити путем мејла: srbskaprodavnica@gmail.com . Њена цена је 1500 динара, ради се о тврдом прошивеном издању у великом А4 формату на 216 страница.

Књига је званично представљена јавности 30.4.2022. у Београду пред више од 400 људи у препуној сали Академије 28 у Београду. Погледајте снимак промоције: